Katarzyna Jaroszyńska, 05-240 Tłuszcz, Wólka Kozłowska 63 skr. poczt. 19 (40 km od Warszawy),
tel. 29 777 15 34 lub kom. 609 583 916, e-mail: zkuny@zkuny.eu.

Dodaj do „Ulubionych”. Copyright 2002 - 2011 © Hodowla z Kuny
Copyright 2011 - © Marcin Opszalski, marcin.opszalski@wp.pl